فراخوان پذیرش مقاله

از کلیه اساتید، پژوهشگران، محققین و دانشجویان محترم که در حوزه برنج و شالیزار دارای سوابق علمی و پژوهشی می باشند دعوت می شود تا مقالات ترویجی خود را در زمینه های ذیل ارسال فرمایند.

محورهای دوفصلنامه ترویجی شالیزار :

 • معرفی ارقام جدید و پرمحصول برنج
 • به­زراعی برنج
 •  بیوتکنولوژی برنج
 • تغذیه گیاهی  برنج
 • کنترل آفات، بیماری هاو علف های هرز  برنج
 • مکانیزاسیون  و کاربرد ماشین در مراحل مختلف تولید برنج
 • کشت و برداشت مجدد برنج
 • صنایع تبدیلی  و  فرآورده­های جانبی برنج
 • کیفیت و خواص غذایی برنج
 • مصارف جدید در حوزه غذا و دارو از برنج 
 • ضایعات برنج
 • اقتصاد و توسعه کشاورزی در برنج 
 • بازاریابی و بازرگانی برنج
 • دانش بومی برنج
 • کشت محصولات دوم مانند شبدر، باقلا، نخود فرنگی، کلزا، سبزی و صیفی  در شالیزار
 • زراعت‌های تلفیقی مانند پرورش برنج- ماهی و برنج- اردک و سایر موارد مرتبط با برنج
شماره جاری: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-76 

1. مدیریت زراعی رقم آنام

صفحه 8-15

مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ مریم حسینی چالشتری؛ مسعود کاوسی؛ شهرام نظری؛ محمدرضا یزدانی؛ شهرام محمود سلطانی؛ فاطمه فرح‌دهر؛ محمود صیادی؛ میترا یکتا؛ مریم پشتیبان؛ اعظم اقلیدی؛ حمیدرضا مسیب‌زاده؛ رضا نظام دوست دارستانی


2. علف‌های‌هرز مزارع برنج در کشت مستقیم با بستر خشک در استان گلستان

صفحه 16-22

معصومه یونس آبادی؛ لیلا حبیبیان؛ فاطمه یونس آبادی


7. مدیریت تولید برنج ارگانیک

صفحه 63-74

سیدعلیرضا دلیلی؛ حسن براری؛ محمود رضا رمضانپور؛ مریم حسینی چالشتری؛ مجتبی محمودی؛ مجید بهادری؛ مرتضی نورعلیزاده؛ علی چراتی؛ مهرداد شهابیان؛ حسین براری؛ احمد فرهادی