راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه مقالات ترویجی در مجله ترویجی شالیزار

1- محتوای مطالب به صورت روان، قابل فهم، کاربردی و با جمله­بندی کوتاه‌ تهیه شود و از به‌کاربردن واژه­های علمی، پیچیده و غیر رایج پرهیز شود.

2- مطالب ارسالی ترجیحا برگرفته از آخرین یافته‌های علمی (حاصل از تحقیقات خود نگارندگان و یا سایر محققان) و به صورت کاربردی حداکثر در 5 صفحه A4 با الصاق تصاویر مرتبط (تصویر طبیعی و یا شماتیک) با رزولوشن حداقل 300 دی پی آی تهیه و تنظیم شود. متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط یک و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف‌ها تنظیم شده و از طریق پورتال نشریه ارسال شود.

3- در صورت نیاز به استفاده از جداول، صرفا از جداول و نمودارهای ساده و کم‌حجم استفاده شود. محتوی جداول و نمودار به زبان فارسی باشد.

4- برای حروفچینی متن از قلم شماره 14 ب لوتوس، برای تیترها 14 ب تیتر، برای میان‌تیترها 16 سیاه ب لوتوس، برای پاورقی‌ها، شرح عکس­ها، جداول و ... 12 ب لوتوس و برای نام و نام خانوادگی نویسندگان از قلم شماره 11 ب زر استفاده شود.

5- هر مقاله باید دارای برگ شناسه، چکیده فارسی، واژه­ های کلیدی، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری نهایی، توصیه ترویجی و فهرست منابع مورد استفاده باشد. کلیه منابع ارائه شده در فهرست منابع در متن مورد ارجاع قرار گرفته باشند و بلعکس.

برگ شناسه : این برگ به صورت یک صفحه مجزا از متن مقاله و به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردد. این برگ شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نگارنده(گان)، مرتبه علمی، آدرس کامل پستی و پست الکترونیک آنها می­باشد. شماره تلفن و نمابر نگارنده مسئول مکاتبات الزامی است. اسامی نگارندگان با قلم ب لوتوس 14 باشد.

 عنوان مقاله: عنوان مقاله باید جامع و دربرگیرنده مفهوم اصلی مقاله بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند. عنوان فارسی با قلم ب تیتر 16 بولد  و عنوان انگلیسی با قلم Times New Roman با فونت 14 باشد.

 چکیده فارسی: در صفحه اول مقاله و پس از عنوان مقاله، چکیده (حداکثر در یک پاراگراف شامل250 کلمه) آورده شود. چکیده باید در برگیرنده اهمیت، هدف، روش کار و مهم‌ترین نتایج و دستاوردهای قابل ترویج باشد.

 واژه های کلیدی: واژه‌های مهم مقاله در 3 تا حداکثر 5 واژه به ترتیب الفبا ارائه شود.

مقدمه: مقدمه باید شامل معرفی و اهمیت موضوع مقاله، مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با پژوهش باشد.

متن اصلی مقاله.

 نتیجه‌گیری نهایی. تمامی یافته و نتایج پژوهش به  صورت روان و کاربردی و بدور از اصطلاحات پیچیده فنی در این قسمت ارائه شود.

توصیه ترویجی: در این قسمت نتایج کاربردی که قابل توصیه برای بهره­برداران بخش کشاورزمی‌باشد، ارائه می­گردد. در قسمت توصیه­های ترویجی از درج جدول و نمودارخودداری شود.

سپاس گزاری: در این قسمت نگارنده(گان)، در صورت تمایل، می‌توانند از افراد حقیقی و حقوقی و تامین کنندگان بودجه و امکانات  قدردانی نمایند.

 منابع مورد استفاده: در این قسمت فقط آن دسته از منابعی که در متن مقاله نام برده شده­اند ارائه می­شوند. ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی اولین نویسنده ارائه شوند.

ارجاع به منابع در متن مقاله : به طورکلی، در آوردن ارجاعات در متن اصلی اثر، باید نام‌ خانوادگی صاحب اثر و سال انتشار منبع در داخل پرانتز آورده شوند.

 

منابع

- مقاله در مجلات: نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال انتشار مقاله. عنوان مقاله. عنوان مجله، (شماره مجله)شماره جلد مجله: شماره صفحات.

-Krishnan, R., Dharmaraj, U., Manohar, R. S., and Malleshi, N.G. 2011. Quality characteristics of biscuits prepared from finger millet seed coat based composite flour. Food Chemistry, 129: 499-506.                                                                                                                     

Wilson, M., 2006. References. In: Wilson, M., (Ed.) Style manual. Springer, Berlin Heidelberg New York , USA.

تذکر: در صورتی که از نویسنده چند مقاله مورد  استناد قرار گرفته باشد، ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر از نویسنده چند منبع هم سال موجود باشد با نوشتن حروف الف، ب، ج، برای منابع فارسی و برای منابع خارجی  با حروف c ,b ,a  در جلو سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.

- کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، تاریخ انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، شماره صفحات.

Lindsay, W. L. 1979. Chemical equilibria in soil. John Wiley & Sons, New York. pp: 126-130.

بخشی از کتاب:

Brown,  B. and Aaron, M., 2001. The politics of nature. In: Smith, J., (ed) The rise of modern genomics, 3rd  edn. Wiley, New York, USA.

-پایان نامه: نام خانوادگی نگارنده، حرف اول اسم کوچک نگارنده. سال خاتمه. عنوان پایان نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشکده و دانشگاه، محل دانشگاه.

محمدزاده، ج. 1375. استخراج پکتین از سر آفتابگردن و تعیین خواص ژل کنندگی آن. پایان نامه­ی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران.

Kirkegaard, J. A. 1990. Effect of  compaction on the growth of pigeonpea on clay soil.Ph.D. Thesis. Univ of Queensland, St Lusia. QLD,Australia.

مقاله ارائه شده در کنفرانس:

Chung, S. and Morris, R.L., 1978. Isolation and characterization of  plasmid eoxyribonucleic acid from Streptomyces fradiae. Paper presented at the 3 rd international symposium on the genetics of industrial microorganisms, University of Wisconsin, Madison,

درگاه الکترونیکی  :

Doe, J., 1999. Title of subordinate document. In: The dictionary of substances and their effects. Royal Society of Chemistry. Available at . http://www.rsc.org/dose/title of subordinate document. Cited 15 Jan 1999.

 

6- مقالات قبلا در جایی چاپ و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشند.

7- از آوردن چکیده انگلیسی، کلیدواژگان و اصطلاحات انگلیسی در متن مقالات، خودداری شود.

8- ارائه منابع (موثق) ضروری است تا خوانندگان در صورت نیاز بتوانند به منابع مرتبط رجوع کنند.

9- مجله در ویرایش و اصلاح مطالب رسیده و عنداللزوم توقف بررسی مقاله در هر مرحله‌ای از ارزیابی آزاد است.

10- محتوای مطالب و مقالات که نویسندگان و صاحب‌نظران درج کرده‌اند الزاما به مفهوم نظریات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیست.

11- نقل مطالب و تصاویر مجله، با ذکر مآخذ آزاد است.

12- مقالاتی که پس از داوری، نیازمند اصلاح، تشخیص داده شوند به نویسنده ارجاع می‌شود و نویسنده باید حداکثر یک ماه پس از دریافت مقاله، نسبت به اعمال اصلاحات مورد نظر، اقدام و نسخه الکترونیک آن را مجددا ارسال نماید.

13- ذکر نام و نام خانوادگی نویسندگان، میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سمت فعلی، نشانی، تلفن ضروری ترجیحا تلفن همراه و نشانی پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتبات در کنار متن مقاله، الزامی است.