درباره نشریه

نشریه ترویجی "شالیزار" مقالات ترویجی و کاربردی در زمینه‌ کلیه موضوعات برنج مانند؛ موضوعات مرتبط با معرفی ارقام جدید و پرمحصول، کشت مستقیم و نشاکاری، آماده سازی خزانه و زمین اصلی، مدیریت خزانه به­روش سنتی و جعبه­ای، انتقال گیاهچه به زمین اصلی، تغذیه و حاصلخیزی خاک، کود و سموم مورد استفاده در زراعت برنج، مکانیزاسیون برنج، کنترل زیستی آفات و بیماری­های برنج، توصیه­ها و دستورالعمل­های فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج، ماشین‌های برداشت، کارخانه‌های شالیکوبی و بسته بندی، تجارت و بازرگانی برنج، کیفیت و خواص غذایی برنج، کشت و برداشت مجدد برنج، ضایعات برنج، کشت محصولات دوم مانند شبدر، باقلا، نخود فرنگی، کلزا، سبزی و صیفی  در شالیزار و زراعت‌های تلفیقی مانند پرورش برنج- ماهی و برنج- اردک و سایر موارد مرتبط با برنج، صنایع تبدیلی و فراورده‌های جانبی برنج را جهت ارزیابی و انتشار می­پذیرد.