اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه شالیزار:

1- ترویج دانش انتقال یافته­ها و دستاوردهای تحقیقاتی به  شیوه کاربردی برای کارشناسان و بهره برداران

2- ترویج  دانش فناوری‌های جدید داخلی و خارجی در زمینه­های مرتبط با  برنج

3-بیان فعالیت­ها و توانمندی‌های تحقیق و ترویج در زراعت برنج در کشور

4- اطلاع رسانی در خصوص مشکلات تولید، تبدیل، انبارداری و عرضه برنج در کشور

5- ارتقای سطح دانش و مهارت کشاورزان و سایر دست‌اندرکاران زراعت برنج

6-  ترویج دانش توصیه‌های فنی در کشت و برداشت مجدد برنج

7-  ترویج دانش توصیه‌های فنی در کشت محصولات دوم بعد از برداشت برنج