ویژگی های زراعی و کیفی رقم برنج کشوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در تداوم معرفی رقم جدید برنج با کیفیت مطلوب و عملکرد بالا تعداد 32 لاین خالص برنج با چهار شاهد بین­المللی (ارسالی از ایری) و دو شاهد ایرانی (فجر و ندا) از سال 1380 تا سال 1390 از نظر خصوصیات مهم زراعی و کیفی در مناطق مختلف استان مازندران و سایر استان­ها در قالب فعالیت­های تحقیقاتی و ترویجی ارزیابی شده­اند. نتایج بررسی­های علمی نشان داد که رقم کشوری ویژگی­های مطلوب جهت معرفی به عنوان یک رقم جدید را داشته است. با توجه به خصوصیات مطلوب کمی و کیفی، این لاین در اسفند سال 1390 با شماره نامه 200/69831 توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با نام کشوری به پاس خدمات خلبان رشید استان مازندران شهید کشوری به عنوان یک رقم جدید برنج معرفی شد. این رقم از نظر خصوصیات زراعی مانند زودرسی، پاکوتاهی، تحمل به خوابیدگی، درصد برنج سالم، میزان آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینه شدن، غلظت ژل و عطر و طعم در مقایسه با سایر لاین­ها و ارقام شاهد برتری قابل ملاحظه­ای داشته و نسبت به بیماری بلاست مقاوم و در برابر آفت ساقه خوار نواری برنج متحمل می­باشد. از نظر طول دوره رشد میان‌رس و از بذرپاشی تا برداشت حدود 125 روز و میانگین عملکرد آن در مزارع مختلف کشاورزان 8 تن شلتوک و حدود 5/4 تن برنج سفید در هر هکتار است.

کلیدواژه‌ها