مدیریت تنش سرما در خزانه برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پرورش گیاهچه سالم و قوی برنج شرط اولیه و اساسی در تولید و دستیابی به سطوح عملکرد بالا است. هر ساله، خزانه­گیری در خارج از تقویم زراعی و یا کاهش درجه­حرارت در اوایل فروردین ماه، موجب خسارت گیاهچه در خزانه­ها می­شود. شدت خسارت سرما در خزانه برنج به فاکتورهای متفاوتی مانند مرحله رشد گیاه، مدیریت زراعی، مدیریت تغذیه­ای، میزان کاهش دما و مدت زمانی که گیاه در معرض این خطر قرار گرفته است بستگی دارد. در برخی از موارد تنش سرما ممکن است با خسارت عوامل بیماری‌زا همراه شود. مشاهده شده است که در بسیاری از موارد، کشاورزان به جای پرداختن به اصل مشکل یعنی مدیریت درجه حرارت، بلافاصله پس از ایجاد تنش، به مصرف انواع مواد شیمیایی اعم از تقویت­کننده یا سموم شیمیایی روی می­آورند که نه تنها کمکی به حل مشکل نمی­کند بلکه سبب تشدید خسارت نیز می­شود. برای مقابله با تنش سرما، لازم است تا زمانی که درجه حرارت پایین­تر از حد بهینه است، عملیات مراقبتی مانند استفاده از پوشش پلاستیکی مضاعف و مدیریت آب (وجود آب در خزانه به ویژه در طول شب) انجام شود. در صورت بروز خسارت ناشی از تنش سرما، لازم است تا گیاهچه با شرایط مناسب سازگار شود و سپس نسبت به استفاده از یکی از مواد محرک رشد و یا در صورت نیاز یکی از قارچ­کش­های توصیه شده توسط کارشناسان اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها