لزوم استفاده از بذر گواهی شده در زراعت برنج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بذر به عنوان اندام تکثیر و بقای گیاهان زراعی و مهم‌ترین نهاده تولید محصولات زراعی است. همچنین بذر یکی از مهم‌ترین عوامل دستیابی به پتانسیل واقعی عملکرد و بهبود کیفیت محصول می‌باشد. اهمیت بذر و نقش اساسی آن در تولید برنج به عنوان یک غله استراتژیک در کشور نیز بر کسی پوشیده نیست. کشورهای پیشرفته جهان با توجه به نقش و اهمیت بذر در افزایش تولید برنج که به طور متوسط افزایش حدود 10 درصدی تولید می‌باشد، سال‌های متمادی برای دستیابی به یک برنامه مدون جهت تهیه و تولید بذر سالم که دارای برچسب تایید باشد، سرمایه‌گذاری کرده­اند. بنابراین تولید بذر گواهی شده برای حفظ خلوص ارقام، افزایش درآمد کشاورزان و حفظ منابع ژنتیکی در پایداری تولید برنج نقش مهمی دارد. از بذر گواهی شده دارای برچسب تایید، برای انتقال تکنولوژی‌های نوین و ابزاری بنیادین جهت تامین امنیت غذایی نیز استفاده می­شود. یکی از مهم‌ترین موارد در انتخاب بذر، توجه به برچسب گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال می‌باشد. بذرهای گواهی شده توسط این موسسه دارای خلوص بالای ۹۸ درصد، عاری از بذر علف‌های هرز، آفات و بیماری های بذرزاد، مواد جامد و قوه نامیه بالای ۸۰ درصد می‌باشد. بنابراین استفاده از این بذرها موجب کاهش مصرف بذر در خزانه، کاهش خسارت ناشی از بیماری‌های قارچی در ابتدای فصل، رشد یکنواخت گیاهچه‌ها، قدرت رشد بیشتر نشاها و استقرار سریع‌تر در مرحله نشاکاری، یکدست بودن مزرعه، همزمانی در رسیدگی، عملکرد بیشتر، سهولت در برداشت مکانیزه و بهبود کیفیت محصول نهایی به دلیل خلوص بالا خواهد شد. از طرفی به دلیل نبود علف‌هرز در بذر، هزینه های وجین در مرحله داشت کم‌تر شده و برنج تولیدی به دلیل خلوص بالا و یکنواختی از بازار پسندی بالاتری برخوردار خواهد بود. بنابراین استفاده از بذرهای گواهی شده  جهت افزایش تولید، بهبود کیفیت برنج، و افزایش درآمد به شالیکاران عزیز توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها